KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslar arası standartlara, şartlara ve müşteri taleplerine uygun kalitede ürün üreterek zamanında sunmak, “Ürün ve proseslerin sürekli iyileştirme felsefesiyle kalite seviyesinin yükseltilmesi ve bu doğrultuda kalite güvence sisteminin sürekli gözden geçirilerek kontrol altında tutulması, “Kalite politikası ve kalite bilinci ile donatılmış tüm çalışanlarımızın sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımının sağlanması, ‘Kaliteden tüm çalışanların sorumlu olması, “Müşteri memnuniyetini her aşamada sağlamak ve sürekliliğini korumak, “Çevreye saygılı olunması. Kalite politikamızdır.

 

KALİTE HEDEFLERİ

Tüm personelin eğitimlerini sağlamak ve sürdürmek, “Kaynakların verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, “Üretim miktarlarını her yıl artırmak, “Hatalı ürün miktarını her yıl azaltmak, “Tedarikçilerin performansını artırmak, “Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek, “Çevre kirliliğine neden olan etkenleri minimize etmek, “Proseslerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak, “Pazar payını yurt içinde ve yurt dışında artırmak.