Ateş ve demir buluştu. Kendine makine yapan fabrika. Makine yapan makineler. Kızılırmak Döküm A.Ş ve Kızılırmak

Makine A.Ş., demirin suyla buluştuğu topraklarda doğdu. Curuf potaları, hadde yatakları, ingot kalıpları imalatı ve

demiri şekillendirmek için çeliğe yaşam veren hizmette mükemmellik yolundayız.